Styčné plochy Evropy: Příhraniční regiony v dialogu

Zapojte se do přeshraničního dialogu a utvářejte budoucnost Evropy se svými sousedy! Přeshraniční dialog se uskuteční fromou tří akcí v listopadu a prosinci 2021 a na sklonku jara 2022.


27. listopadu 2021: Styčné plochy Evropy - příhraniční regiony v dialogu 1. část

Online dialog mezi občany Saska, Dolního Slezska a Ústeckého a Karlovarského kraje.
Dne 27. listopadu 2021 zveme 60-80 občanů ze Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika) k prvnímu online dialogu. Bude se týkat současných výzev a budoucích problémů EU. Tato akce bude navíc východiskem pro následný dialog šesti regionů.

10.-11. prosince 2021: Dialog 6 regionů

Ve dnech 10.-11. prosince 2021 se na Dialogu 6 regionů sejde přibližně 100 občanů ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo). Budou zde debatovat o soužití v příhraničních oblastech a mimo jiné se podělí o své zkušenosti z pandemie korony.

17.-18. června 2022
Na sklonku jara 2022 se sejdou občané Saska, Dolního Slezska a Ústeckého a Karlovarského kraje v Drážďanech. Navážou na online diskusi z listopadu a po dobu dvou dnů budou diskutovat pod heslem "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu 2. část". Projekt bude slavnostně zakončen prezentací výsledků politikům ze zúčastněných regionů a Evropské unie.

Všichni občané EU budou mít možnost prohlédnout si výsledky debat na participativní platformě EU, šířit je a zapojit se do diskuse o nich.

Akce budou simultánně tlumočeny do němčiny, polštiny, češtiny a francouzštiny, takže znalost cizích jazyků není nutná. Potřebujete pouze koncové zařízení s kamerou a mikrofonem, které podporuje zoom.

Pro přihlášení klikněte na následující odkaz:

www.europa.sachsen.de/Grenzregionen-im-Gespraech.html