Revitalizace rašelinišť v modelové oblasti Západní Krušné hory

Více než jeden milion Euro na zavlhčení deseti rašelinišť ve státních lesích / vypracování praktické koncepce rozvoje lesních rašelinišť


Státní podnik Sachsenforst zahajuje rozsáhlý projekt na obnovu rašelinišť v Západních Krušných horách. Díky projektu MoorReSax („Implementace znalostí o rašeliništích - revitalizace rašelinišť v modelové oblasti Západní Krušné hory“) se nejen aktivně znovu zavlhčí deset rašelinišť ve státních lesích, ale také se shromáždí rozsáhlé odborné informace pro koncepci dlouhodobého rozvoje lesních rašelinišť obecně. Doba trvání projektu jsou čtyři roky. Na financování se podílí spolková vláda a Svobodný stát Sasko.

Jedním z deseti revitalizačních objektů je vřesoviště na Pfahlbergu poblíž Oberwiesenthalu - obzvláště cenný přírodní klenot. Jeho stav lze zachovat a dokonce nadále zlepšit pomocí vstřikování vody z okolí. Ostatní odvodněné bažiny v oblasti projektu jsou stále pokryty hustými smrkovými lesy. I zde lze zahájit pozitivní rozvoj cenných ekosystémů, a to cíleným prosvětlováním, zasypáním odvodňovacích příkopů či obnovou přítoku vody ze spádové oblasti.

Plnou verzi tiskové zprávy najdete:

ZDE

(k dispozici je pouze originální německá verze)