Cena Euroregionu Krušnohoří

Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v roku 2022

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce jíž po třinácté Cenu Euroregionu Krušnohoří7Erzgebirge. Cena je určena osobnostem, které svojí angažovaností významným způsobem přispěly k udržení a rozvoj tradic Euroregionu Krušnohoří a mají významný podíl na vytvaření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprace. Bude možny doručit návrhy s krátkým odůvodněním do 15.09.2022. Informace o dosavádní laureáti a statut najdete na webových stránkách Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří.