PF 2022

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a příjemnou spolupráci.

Petra Konečná, jenatelka Euroregion Krušnohoří