Veřejný průzkum

Připravuje se celková Strategie rozvoje Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, abychom zefektivnili naší činnost a rozvíjeli přeshraniční spolupráci ve společném příhraničí.

Proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku za účelem zpracování „Strategie Euroregionu Krušnohoří na nové programové období Interreg VI 2021-2027“ do 04.11.2022. Tento projekt je realizován z Fondu malých projektů a podílí se na něm česká a německá strana euroregionu. Strategie bude představena na workshopu pro nové programové období  dne 21.11. v Mostě a 29.11. 2022 ve Freibergu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UAiYmXBRwMnLEGNeKOPGE6vOCgUjZYpwPKikbEoLLtWBjA/viewform?usp=sf_link

Předem Vám velice děkujeme za součínnost!