Další projekty schválené ve 12. oběžném řízení

Členové Lokálního řídícího výboru schválili v oběžném řízení dvě další projektové žádosti a schválili navýšení nákladů tří projektů, které jsou již ve fázi realizace.

 

 

Nové projekty:

Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027

V projektu bude zpracována společná strategie, která výrazně posílí a zintenzivní přeshraniční spolupráci a informovanost veřejnosti o aktivitách Euroregionu a přeshraničním programu stanovením vize a strategických cílů ve prospěch společného regionu. Mezi přeshraniční aktivity patří práce s členskou základnou euroregionu, studenty, odbornými komisemi a partnery euroregionu. Následně zpracování projektových námětů je koordinováno společným sekretariátem. Výsledky strategie budou prezentovány společně s informacemi o novém dotačním období na společných workshopech.

 

Přeshraniční hasičská soutěž

Díky pravidelnému pořádání soutěží a setkání s nimi spojenými dochází k prohloubení partnerských vztahů v euroregionu a umožnění výměny zkušeností i mimo sportovní aktivity. Tím je i např. potřeba provedení hasičských zásahů v pohraniční. Pokud se jejich účastniíci již znají, funguje takový zásah mnohem jednodušeji. Navíc hasičský zásah v podobě společné soutěže je výraznou reklamou pro hasičské sbory v obou státech. Vzhledem k dobrovolnosti práce hasišů v ČR a Německu je získání nových členů hlavním úkolem a je touto významnou akcí pro věřejnost podporován..

 

Lokální řídicí výbor schválil navýšení výdajů těchto projektů:

  • - Fotbal společně

  • - CZ/D konference k propojení tratí se saským ministrem hospodářství

  • - 12. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hry pro seniory v Krušnohorském okrese