Ochrana přirody v okresu Erzgebirgskreis

Sie können mitmachen! - ein Freiwilligendienst im Naturschutzzentrum Erzgebirge

Můžete se přidat! Dobrovolnická služba ve středisku ochrany Krušnohoří – Naturschutzzentrum Erzgebirge

Procházíte se rádi v přírodě a chtěli byste ji ve vstřícném kolektivu ochraňovat? Pak je spolková dobrovolnická služba v tomto středisku ochrany přírody pro vás to pravé!   Krušnohorský okres se vyznačuje jedinečnými přírodními útvary, které vyvstaly lidskou rukou. Je pochopitelné, že uchování takovéhoto životního prostředí a jeho přírodních druhů vyžaduje obětavé lidi. Uchování zdejšího životního prostředí je jednou z hlavních náplní práce centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge. Naši pracovníci se pohybují v mnoha chráněných oblastech v celém Krušnohorském okrese. Navíc chceme rozšířit znalosti o přírodě a podporovat vztah k ní.     Centrum ochrany přírody Krušnohoří Naturschutzzentrum Erzgebirge hledá mladé lidi, kteří budou mít radost z toho, že mohou spolupracovníky centra podpořit v plnění jejich rozmanitých úkolů. Možnosti zapojení jsou např. v praktické ochraně přírody či v oblasti vzdělávání.   Ø  Nastoupit na brigádu můžete od 1. července a zapojit se v oblasti péče o krajinu, např. při senoseči horských luk.  Práce jsou prováděny na třech lokalitách v Krušnohorském okrese.  Proto může být Vaše brigáda jak ve Schlettau, jeho místní části Dörfel, tak i v obcích Eibenstock a Zwönitz. Ø  Další možností vaší brigády je oblast vzdělávání v oboru životního prostředí. Ve svém stanovišti v Dörfelu poskytuje centrum ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge rozmanité nabídky, a to v oblasti výchovy k ochraně přírody a v oblasti pedagogiky životního prostředí pro děti, mládež a dospělé. Také zde mohou svou prací dobrovolníci vypomáhat.   Vzbudili jsme Váš zájem? Pak se informujte na našich domovských webových stránkách nebo přímo zavolejte do centra Naturschutzzentrum Erzgebirge. K dispozici pro rozhovor jsou Vám Claudia Pommer a Jürgen Teucher.   Kontakt: Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH Am Sauwald 1, OT Dörfel 09487 Schlettau Email: zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de Tel.: 03733 56290 Internet: www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de   Sie sind gern in der Natur unterwegs und möchten diese in einem aufgeschlossenen Team mit bewahren? Dann ist der Bundesfreiwilligendienst im Naturschutzzentrum Erzgebirge das Richtige für Sie! Der Erzgebirgskreis ist geprägt von einzigartigen Naturlebensräumen, die durch Menschenhand entstanden sind. Da ist es verständlich, dass es zum Erhalt dieser Lebensräume und Arten des Menschen bedarf. Der Erhalt dieser Lebensräume ist ein Arbeitsschwerpunkt des Naturschutz-zentrums. Dafür sind unsere Mitarbeiter in vielen Schutzgebieten im gesamten Erzgebirgskreis unterwegs. Darüber hinaus wollen wir das Wissen über die Natur verbreiten und das Naturverständnis fördern. Das Naturschutzzentrum Erzgebirge sucht Menschen, die Freude daran haben, die Mitarbeiter bei den vielfältigen Aufgaben zu unterstützen. Möglichkeiten des Einsatzes gibt es z.B. im praktischen Natur-schutz oder in der Bildungsarbeit. Ø  Ihr Einsatz kann ab 1. Juli im Bereich Landschaftspflege, z.B. bei der Bergwiesenmahd erfolgen. Die Arbeiten werden von 3 Standorten im Erzgebirgskreis organisiert. Deshalb kann der Einsatz sowohl in Schlettau, Ortsteil Dörfel, Eibenstock und Zwönitz erfolgen. Ø  Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht im Bereich Umweltbildung. Am Standort Dörfel bietet das Naturschutzzentrum Erzgebirge vielfältige natur- und umweltpädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Auch hierbei können Freiwillige die Arbeit unterstützen. Ø  Jeder Freiwillige erhält ein Taschengeld und das Naturschutzzentrum zahlt die Beiträge für die Sozialversicherung. Jeder Freiwillige kann sich außerdem kostenlos auf verschiedenen Seminaren weiterbilden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich auf unserer Homepage oder rufen direkt im Naturschutzzentrum an. Claudia Pommer und Jürgen Teucher stehen Ihnen für ein Gespräch gern zur Verfügung.                         Kontakt: Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH Am Sauwald 1, OT Dörfel 09487 Schlettau Email: zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de Tel.: 03733 56290 Internet: www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de