Noc vědy a podnikání ve Freibergu

Dne 25. května 2024 se ve Freibergu konala „Noc vědy a podnikání“. V rámci práce s veřejností se prezentoval také spolek Euroregion Erzgebirge e.V. s mottem: „Stavíme mosty prostřednictvím vědy: Podporujeme malé sasko-české projekty“.

Euroregion Erzgebirge se zúčastnil Noci vědy a podnikání 2024 s možností poskytnout na místě poradenství a informoval četné návštěvníky a zájemce v prostorách kanceláře v GIZEF/Am St-Niclas-Schacht o možnostech financování malých projektů v rámci programu Interreg Sasko - Česká republika 2021-2027. Díky tomu byly navázány první kontakty s potenciálními žadateli.

 

Fond malých projektů je klíčovým pilířem pro podporu a prohlubování přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou. Prostřednictvím cílené podpory malých projektů má tento fond za cíl posílit regionální rozvoj na obou stranách hranice, podpořit vzájemné porozumění a zintenzivnit vazby v rámci Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Fond podporuje různé typy projektů, od vzdělávacích a kulturních akcí až po sportovní setkání a společné vědecké konference.