Zvláštní výstava „Sasko Čechy 7000“ ve Státním archeologickém muzeu Chemnitz

Mimořádnou exkurze dělaly spolupracovnici jednatelství Euroregionu Erzgebirge e.V. ve

Freibergu.

V letáčku vydaném pro tuto výstavu čteme: „Když Wettini a Jiří z Poděbrad roku 1459 v chebské smlouvě pevně stanovili hranici mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, vytvořili tím jednu z dodnes nejstarších hranic v Evropě. Přitom život v pohraničí byl nadále utvářen svobodnou vůlí s přeshraničními vztahy a společnými přesahy.“

Tyto mimořádné vztahy mezi Saskem a Českem jsou návštěvníkům vynikajícím způsobem prezentovány na této velmi zajímavé výstavě pomocí 400 objektů. Jsou to staré dokumenty, významná umělecká díla, ale i originální zpravodajství o událostech na pražském velvyslanectví v roce 1989.

Výstava ukazuje dobu od osídlení našeho území až po turistické vztahy ve 20. století, s malými předměty, které si lidé z tehdejších cest přiváželi, a prezentuje staletou čilou výměnu mezi lidmi v tomto regionu.

Výstavu, jejíž kooperační partner je Národní galerie Praha, můžete navštívit do konce března.