Koronavirus a organizace projektu - aktualizováno

Milí projektoví partneři,

 

z důvodu aktuálního dynamického šíření koronaviru (SARS-CoV-2) nařizují popř. doporučují veřejné instituce různá preventivní opatření. Tato opatření slouží k tomu, aby nedošlo k ohrožení jak Vaší bezpečnosti a zdraví, tak i účastníků Vašich akcí i rodinných příslušníků a k snížení rychlosti šíření viru.

Opatření se zaměřují např. na

- doporučení k zamezení shromažďování osob,

- zákaz služebních cest,

- stornování akcí a

- přechodné uzavření škol, sportovních a kulturních zařízení.

 

Opatření mohou omezit i Vaše aktivity projektu příp. vytvořit nepředvídatelné výdaje (např. stornopoplatky). Spojte se neprodleně s námi, pokud zjistíte, že z důvodu aktuální situace není možno Váš projekt realizovat podle plánu. Aktuální stav s Vámi společně projednáme a nalezneme pro Váš projekt řešení.

 

(Pokud bude zveřejněno nařízení od oficiálního úřadu, že se nesmí provádět žádné akce, budou s tím spojené finanční náklady v rámci následné kontroly zohledněny - nutnost zaslání dokladů. Pokud se ovšem žadatel sám rozhodne svou aktivitu zrušit, nevyvstává žádný nárok na kofinancování.)

V případě dotazů se na nás můžete obrátit.

Rádi Vás podpoříme!