Úspěšný start 1. saského dne Evropy

GDZ (Servisní centrum pro podnikatele i služby) v Annabergu-Buchholzu hostilo 13. 5. 2023 1. saský den Evropy, kterého se zúčastnilo více než 40 subjektů ze Spolkové republiky Německo a České republiky. Společně s partnery z regionu se EUROPE DIRECT Erzgebirge podařilo na akci přilákat široké a velmi zainteresované publikum.

 

Na společném stánku CERV, AEBR, Lesů ČR a Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge nechyběl ani ředitel EUROPE DIRECT Most,Mgr Václav Netolický. Hojně navštívený byl i stánek sousední Lesní správy Lesů ČR LS Klášterec. Čeští lesní pedagogové předávali své znalosti a dovednosti jak v rámci Lesů ČR, tak o práci lesních pedagogů České lesnické společnosti, pobočky Klášterec. Návštěvníci projevili velký zájem jak o samotnou práci lesních pedagogů, tak o pracovní pomůcky.

Návštěvníci mohli v GDZ navštívit řadu dalších nabídek a akcí, včetně impulzivních přednášek, jazykových animací, workshopů nebo diskusního podia pro lepší pochopení sousedů v EU. O živou atmosféru se postarala lipská Banda Comunale. Organizátorům a všem účastníkům patří velké poděkování za úspěšnou zahajovací akci.