DEN REGIONŮ 2020

A konečně je to tu! Od 25. 09. do 11. 10. 2020 se koná v celé Spolkové republice Německo tradiční akce s názvem „Den regionů“. I navzdory koronové infekci. A to nás těší nejvíce!

Fakt, že se akce vůbec koná, je skvělý. Avšak bohužel ne všechna jednotlivá vystoupení a příspěvky mohly být realizovány v takovém rozsahu, jako tomu bylo v minulých „normálních“ letech.

Proto jsou také velmi vítané všechny náměty a podněty od široké veřejnosti, o které by mohl být Den regionů 2020 obohacen, zpestřen.