28. zasedání Česko-saské pracovní skupiny

Dne 29. 6. 2021 se v Praze konalo 28. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.


Delegaci vedli Jiří Šitler, ředitel Odboru státu střední Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Saské státní kanceláře.

Hostem zasedání byli generální konzulka ČR Markéta Meissnerova z Generálního konzulátu ČR v Drážďanech a vyslanec SRN v ČR Hans-Petr Hinrichsen.

Obě naše části euroregionu Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge byly zastoupeny v pracovní podskupině Územního plánování, spolupráce euroregionů a krajů, kde jsme projednávali výsledky spolupráce za uplynulé období a témata pro příští rok:

  • pokračování spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2021-2027

  • pokračování realizace Fondu malých projektů a optimalizace administrativní zátěže

  • úspěšná realizace Interreg VA projektů Corcap a „RegiaMobil“

  • prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem

  • pokračování spolupráce v oblasti územního plánování v rámci pracovní skupiny Územní rozvoj a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“

V závěrečném plenárním zasedání představily pracovní skupiny prezentaci výsledků z oblasti vzdělávání, vědy, kultury, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, zemědělství a lesního hospodářství, vnitra, turistiky a hospodářství.

Než se uskuteční nadcházející 29. zasedání v roce 2022 na území a na pozvání Svobodného státu Sasko, budeme se zabývat aktualizací Pracovního programu.