25. ročník adventních koncertů sborů euroregionu

V sobotu před 2. adventem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark a prvním náměstkem zemského rady okresu Krušnohoří Andreasem Starkem.

Po dvou sólistech na akordeon a po dvou sólistech s ukázkou lidové hudby spolu s osmi sbory z české a saské části Krušnohoří vytvořili pestrý program. Malým i velkým aktérům se podařilo zanechat v publiku zvláštní radostnou předvánoční atmosféru spojenou s rozjímáním.  Moderní prvky, spojené s tradičním a křesťanským zpěvníkem vyvolaly představu o kořenech lidového umění obou našich zemí. Mezi účastniky byly  i nov pěvecké sbory, jako např. Kantorský sbor Sv. Kateřiny , z hostitelského kostela, tak i pravidelně účinkující, např. Sbor gymnázia z Zschopau nebo Dětský pěvecký sbor Carmen ze ZUŠ Loun.

Srdečně děkujeme dlouholetým organizátorům Constanze Ulbricht a Martině Ďurdíkové.