15. Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří

Dne 22.05.2019 projednával společný Lokální výbor ve Freibergu, naposled ve vedení naše dlouholeté jednatelky Beate Ebenhöh a schválil 22 malých projektů, z toho 14 saských a 8 českých žadatelů.

Objem schválených prostředků EU číní 220.202,57 €, to je 163.558,76 € na saské a 56.643,81 € na české straně. Dosud bylo v FMP Interreg V A v Euroregionu Krušnohoří schváleno 226 přeshraničních malých projektů, t.j. 124 pro české a 102 pro německé žadátele.

Tento krát bylo předloženo hodně sportovních projektů ale i prázdninové programy, kulturní a další záměry.